Sökning: "Lara Taha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lara Taha.

  1. 1. Hur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Malky Onat; Lara Taha; [2020-06-26]
    Nyckelord :Breast neoplasm; women; psychosocial factors; emotion; information needs;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag är bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och cancerfallenhar ökat med cirka 40% under de senaste årtiondena. Syftet: Syftet med studien är att belysahur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer. LÄS MER