Sökning: "Large-cap"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet Large-cap.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER

 3. 3. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur och lönsamhet: Effekten av Covid-19-pandemin : En studie på svenska bolag noterade på OMXS Large Cap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Dahlberg; Jonathan Hugsén; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; covid-19-pandemin; OMXS Large Cap;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturens effekt på lönsamheten är ett ämne som återkommande studeras i olika länder och branscher. Det har genomförts mycket forskning kring ämnet med varierande resultat. Även om det finns mycket forskning i ämnet finns det fortfarande olika åsikter om sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Net-Nets och Magic Formula som investeringsstrategier : Hur investeringsstrategier prestera på den svenska aktiemarknadens  submarknader och hur välfungerande strategierna är i praktiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alex Salomonsson; William Jobson; [2022]
  Nyckelord :Magic Formula; Net Nets; Investeringsstrategier; Sharpekvot; Capital assets pricing market; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : This study shows how the two investment strategies Net-nets and magic formula performs on the Swedish stock markets subgroups Small, Mid and Large Cap. Also, with the intention to see which of these two strategies suits the private investors on the Swedish stock market and see which gave the highest rate of return. LÄS MER