Sökning: "Larmsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Larmsystem.

 1. 1. Användarcentrerad utvärdering samt utveckling av ett larmsystem för vattenjet-propulsor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Astrid Heed; [2019]
  Nyckelord :Larm; Larmssystem; Visuell presentation; Situationsmedvetenhet; Naturligt Beslutsfattande;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how alarm systems and their visualizations, as well as signals affect work situations and decision making processes aboard vessels with water jet propulsion. Furthermore, this study aims to identify important aspects of the perception of alarm systems and which aspects that are more or less affected by stress, lack of information as well as audible and visual signals. LÄS MER

 2. 2. Energy harvesting with solar cells for wireless alarm nodes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tobias Olofsson; [2018]
  Nyckelord :energy harvesting; solar cells; alarm nodes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen i elektronikprodukter minskar samtidigt som prestandan för solceller hela tiden ökar. Nya solcellstyper med lägre priser skapar nya möjligheter för använding även i små elektronikprodukter. Att samla energi från omgivningen, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Närvarodetektering i pool

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Filip Ohlsson; Rasmus Ågren; [2016]
  Nyckelord :larmsystem; piezotransducer; st32f411re; mbed; adc; signalbehandling alarm system; ultra sound; stm32f411re; signal processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Bechelor thesis is written on behalf of Verisure Innovation AB in Mamö, Sweden. The authors were studying Bachelors of Sience in Electrical Engineering with focus on automation at Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg. The main goal of the thesis was to develop a prototype of an alarmsystem for domestic swimming pools. LÄS MER

 4. 4. Development of wearable healthcare device : A user-centred project focused on meeting discovered needs of nurses

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sandra Brander; Karin von Schewen Sterndal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The healthcare industry is highly information intense and is progressively adopting information technology (IT) systems. Despite large resources being invested in health information technology, a large percentage of healthcare personnel are dissatisfied with functionality and usability of the systems. LÄS MER

 5. 5. Lansen Alarm System with Raspberry Pi

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Anton Palmqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en alternativ centralenhet till Lansen SystemsAB:s larmsystem. Prototypen skall möjliggöraen vidareutveckling av systemet,internetanslutning och låta sig styras från ettanvändargränssnitt. LÄS MER