Sökning: "Lars Åke Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lars Åke Larsson.

 1. 1. Syns man inte, finns man inte? : GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linda Wängborg; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; public relations; imagehantering; relationshantering; kundrelationer; mode; GANT Sweden; Instagram; Pinterest;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer viaInstagram och Pinterest.Examinationsdatum: 2014-01-07Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations ochinformation, 15 högskolepoäng (15 ECTS). LÄS MER

 2. 2. Personbilsteknikerns gymnasieutbildning : Ett branschperspektiv på vår personbilsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lars-Åke Larsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En kvalitetsbedömning av några av flygvapnets kravunderlag

  L3-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars-åke Larsson; [2012]
  Nyckelord :Requirements engineering; formulating requirements; requirements; Air Force; equipment; system; Kravhantering; kravformulering; krav; flygvapnet; materiel; system; militärteknik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker inledningsvis om FOI:s principer för kravformulering kan anses behöva kompletteras mot bakgrund av Försvarsmaktens behov och undersöker därefter kvalitén i några av flygvapnets kravunderlag relativt principerna för kravformulering. Av resultatet framgår att principerna kan behöva kompletteras med principerna prioritering och kontextuell beskrivning. LÄS MER

 4. 4. Bolagsplundring vid företagsöverlåtelser - En studie om behovet av lagstadgad revision vid företagsöverlåtelser, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bengtsson; Joakim Bråtemyr; [2010-06-10]
  Nyckelord :Bolagsplundring; ekonomisk brottslighet; företagsöverlåtelser; förvärv; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Termen bolagsplundring har länge används för att beskriva planerade oegentligheter i näringsverksamhet. Bland de första plundringshärvorna som nämns i Sverige är Kreugerkraschen, men fenomenet har levt kvar och är fortfarande aktuellt. LÄS MER

 5. 5. Från ”hög och fin” till ”se upp på Gerrard” : En kvalitativ textanalys med fokus på förändring i TV-fotbollsgenren

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Björn Lundblad; Johan Bagewitz; [2009]
  Nyckelord :Media and Communication; Television production; Football;

  Sammanfattning : Abstract Our intent with this study was to find out what changes have been made during the last 30 years in the way that the media reports from certain events. We choose to study the world of football and specially the Swedish national team and it’s relationship to the Swedish television medium in the World Cup of 1974 and the World Cup of 2006. LÄS MER