Sökning: "Lars Albin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Albin.

 1. 1. "Jag saknar dem mer än vad de saknar mig." : En kvalitativ intervjustudie om äldre människors upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Hultkvist; Albin Hamberg; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnadsboende; ensamhet; gerontologi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka upplevelser av ensamhet hos äldre personer som bor på omvårdnadsboende. I tio kvalitativa intervjuer frågade vi personer boende på omvårdnadsboende i åldern 80 till 100 år om deras upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 2. 2. A Long Day’s Journey into Night – examining the Swedish model, present and future

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Davidsson; Ronnie Gustafsson; Albin Lindblad; [2007-05-28]
  Nyckelord :Welfare; collective bargaining; minimum wages; the Swedish model;

  Sammanfattning : In this essay we strive to examine how the social work in Sweden will be affected if the Swedish welfare model goes through fundamental changes. The study illuminates the close connection between the Swedish collective bargaining model and the Swedish welfare system. LÄS MER