Sökning: "Lars Alfredsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Alfredsson.

 1. 1. Ny form för återlämnade gravar : gravkvarter med inspiration från havet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :återlämnade gravar; kyrkogårdar; meditativa rum;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram en aktuell problematik med återlämnade gravplatser och försöker hitta designlösningar för att göra denna typ av gravområden mer samman-hängande och därmed mer attraktiva för såväl nya gravrätts-innehavare och som besökare. Många av Sveriges kyrko-gårdar besitter idag stor problematik där återlämnade gravar gör sig påtagliga. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens möjligheter - för barns lärande och utveckling i undervisningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Wärmé; Emilie Alfredsson; [2008]
  Nyckelord :Högläsning; barnlitteratur; textanalys; lärande ge;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vårt syfte med examensarbetet är att belysa betydelsen av högläsning av barnlitteratur förelevernas utveckling och lärande i undervisningen. I vår kommande yrkesroll som lärare kandet ibland upplevas som svårt att finna lustfyllda former på lärandet. LÄS MER