Sökning: "Lars Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Lars Andersson.

 1. 1. Hinder för vårdpersonalen att följa riktlinjer för handhygien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annelie Andersson; Lars Ludvigsson; Maria Spinola Pulido; [2021]
  Nyckelord :Hand hygiene; healthcare workers; barriers; Handhygien; vårdpersonal; hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador som går att förebygga orsakar dödsfall, funktionsnedsättningar och stora ekonomiska förluster varje år. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskador i Sverige. Det mest effektiva sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner är handdesinfektion av vårdpersonalens händer. LÄS MER

 2. 2. Slakt, bedövning och antisemitism : Skäktningsdebatten i Sveriges riksdag under 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magne Eklund; [2021]
  Nyckelord :antisemitism; skäktning; slakt; Sveriges riksdag; 1920-talet;

  Sammanfattning : The historical study of Swedish antisemitism in the first decades of the twentieth century, initially became a focal point in the 1990s. Since then, research has, for example, been done on the organized political antisemitism and on antisemitic attitudes that prevailed unreflected in the public discourse. LÄS MER

 3. 3. Två läroböcker från skilda tider -En komparativ studie utifrån ett genusperspektiv avPojken och Tigern: en Sverige- saga (1986, reviderad 2002) av Lars Westman och Nyckeln till skatten (2012) av Mats Wänblad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Marika Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; läsning; närläsning; textanalys; komparativ studie; detaljbeskrivningar; genusmönster; genusutveckling över tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt i hur genusperspektivet kan skildras i skolans läroböcker. Detta genom att analysera hur genus framställs i två olika läromedel som används i svenskundervisningen i dagens skola. LÄS MER

 4. 4. ”Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig”  : En kvantitativ studie av enhetschefers agerande inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Andersson; Tova Andréasson; [2018]
  Nyckelord :First line manager; leadership; elderly care; education; actions; guidance documents.; Enhetschef; ledarskap; äldreomsorg; utbildning; agerande; styrdokument.;

  Sammanfattning : Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent - A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen Assessor: Kerstin Arnesson Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it can affect both employees and the elderly. LÄS MER

 5. 5. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER