Sökning: "Lars André Roos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars André Roos.

  1. 1. Politiska nätverk och Nord Stream : En möjlighet att vara med och påverka

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Lars André Roos; [2007]
    Nyckelord :Politiska nätverk;

    Sammanfattning : AbstractPaper in political science, C-level, by Lars A Roos, spring semester 2007. Tutor: Susan Marton. “Policy networks and Nord Stream.”The purpose of this paper is to examine how the government and interest groups have been working together to commonly prevent the building of a gas pipeline in the Baltic Sea. LÄS MER