Sökning: "Lars Andre"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lars Andre.

 1. 1. Positionsbaserad och hastighetsbaseradrobotstyrning med Kinect & handkontroll

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :VICTOR HUNG; LARS LARSSON; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Robotar blir allt mer komplexa och används i allt fler situationer. Detta ställer stora krav på styrningen av robotarna för att de ska kunna användas effektivt. Denna rapport avser att jämföra positionsbaserade och hastighetsbaserade styrmetoder mot varandra. LÄS MER

 2. 2. Lärarens förhållningssätt som levd erfarenhet : En fenomenologiskt inspirerad intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karoline Kihl; Jennie Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; föräldrasamverkan; förhållningssätt; relation; livsvärld; levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Utifrån en kvalitativ undersökning med inspiration av fenomenologin, har studiens syfte varit att undersöka lärarens förhållningssätt vid föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv. Vi har använt oss av tre principer från Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola som analysbegrepp för att bland annat fördjupa och pröva resultatet från vår empiri, men även för att pröva och analysera principerna. LÄS MER

 3. 3. Moderne jalier - jalier i en moderne verden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Kamilla Nørtoft; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion Omrejsende digtere og/eller musikere har været kendt i mange forskellige samfund i forskellige tider og under forskellige navne; bl.a. barder, skjalde, troubadourer osv. I Norden havde f. LÄS MER