Sökning: "Lars Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lars Bergman.

 1. 1. Små och medelstora företags anpassning till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Bergman; Felix Sjölinder; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Innovation-decision; Adoption;

  Sammanfattning : Titel: Små och medelstora företags anpassning till sociala medier. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. Författare: Felix Sjölinder, Mattias Bergman. Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. LÄS MER

 2. 2. Humor som hjälpmedel - Sjuksköterskans upplevelse av humor i hemsjukvården: en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lars Bergman; Anton Hermansson; [2012]
  Nyckelord :Hemsjukvård; humor; möte; sjuksköterska; upplevelse; vårdtagare; encounter; experience; home health care; humor; nurse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett fenomen som genom historien haft varierande betydelse för människan. Inom omvårdnaden har kunskapen om humor ökat de senaste de-cennierna och lyfts fram som ett socialt redskap i kommunikation och relation mellan sjuksköterska och vårdtagare. LÄS MER

 3. 3. Leijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Bergman; [2007]
  Nyckelord :Textanalys; Björklund; Granath; Leijonborg; idéer; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synenpå skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en nyskolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. LÄS MER

 4. 4. Kursmål och läroböcker : en jämförelse mellan kursmålen för BI1201 Biologi A och fyra läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Anna Bergman; [2007]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; kursmål; Biologi A; gymnasieskolan; BI1201;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att göra en läromedelsanalys för att undersöka om läroböcker för Biologi A, BI1201 för gymnasieskolan, uppfyller kursmålen. De böcker som används är Biologi Kurs A Anders Henriksson (2000), Biologi A med Naturkunskap A Janne Karlsson m.fl (2000), Liv i utveckling Lars Ljunggren m. LÄS MER

 5. 5. Kan Idre Fjäll locka till sig fler besökare, och i så fall hur? : Sommarturism i svenska fjällen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniél Bergman; Anders Eurenius; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idre är idag Sveriges populäraste sommardestination i fjällvärlden. Med sin sommarsatsning som de började redan på 1970-talet har de varit ensamma aktörer på marknaden under många år och därigenom kunnat styra marknaden som de behagat. LÄS MER