Sökning: "Lars Björkman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Björkman.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med fetma : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Leyla Abdi Hussein; Michelle Antonsen; Lars Filip Björkman; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; literature review; nurse; obesity; Attityder; fetma; litteraturöversikt; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer inom vården i kontakt med patienter med fetma. Förutfattade meningar kring fetma skapar attityder. Sjuksköterskors attityder som framkommer i det vårdande mötet kan leda till att patienter med fetma upplever sig diskriminerade. LÄS MER

 2. 2. Development of a collision avoidance system for a videoconferencing robot.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrik Björkman; Lars Odens Hedman; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work presented in this paper is about the development of a collision avoidance systemfor a mobile telepresence robot developed by the company Gira technologies AB.The robot is designed to extend the length of time elderly can stay in their homes beforerequiring full-time staed care. LÄS MER