Sökning: "Lars Boström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lars Boström.

 1. 1. Capacity profiling modeling for baseband applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Rikard Boström; Lars-Olof Moilanen; [2009]
  Nyckelord :real-time system; modeling; modelling; baseband; virtualtime;

  Sammanfattning : Real-time systems are systems which must produce a result within a given time frame. A result given outside of this time frame is as useless as not delivering any result at all. It is therefore essential to verify that real-time systems fulfill their timing requirements. A model of the system can facilitate the verification process. LÄS MER

 2. 2. Ordningsvakt kontra Entrévärd : Vari ligger skillnaden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Lars Andersson; Fredrick Boström; Reine Oxfält; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : För att pröva vår teori om att ”vanligt” folk inte vet skillnaden mellan ordningsvakt och entrévärd använde vi oss av en enkät undersökning. Denna gjordes i en universitetsmiljö där det finns många vana krogbesökare. LÄS MER

 3. 3. Bearbetning med Nd:YAG-laser i nickellegeringen Hastalloy-X.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Lars Boström; [1986]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER