Sökning: "Lars Cedergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Cedergren.

 1. 1. Innovation strategies of the 19th century : The case of LM Ericsson

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Arnold Rombo; [2011]
  Nyckelord :Strategy; Innovation; Technology; Telephone; Collaboration;

  Sammanfattning : For any given firm in any industry, market success is a desire that all strive for, and this is achieved by outsmarting competition through brilliant strategies. To develop these strategies many firms resort to innovation, and as such innovation is the key to developing better strategies for market success. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrikt intraprenörskap : Vad stoppar kreativiteten?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mathias Styrström; Yenny Fredriksson; [2007]
  Nyckelord :intraprenörskap; entreprenörskap; barriär; hinder; kreativitet;

  Sammanfattning : Ekonomin blir alltmer global vilket leder till att företagen blir mer och mer konkurrensutsatta. Det är en ständig utmaning för företagen att hitta konkurrensfördelar för att bibehålla och stärka sin position på marknaden. LÄS MER