Sökning: "Lars Cronholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Cronholm.

 1. 1. Waste heat recovery from SSAB’s Steel plant in Oxelösund using a Heat Pump

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Amir Abbas Sohani; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt är inriktat på spillvärmepotentialer inom järn och stålindustrin. Högtemperaturvärme-pumpar för medelvarma temperaturkällor har modellerats. SSABs stålverk i Oxelusund har använts som exempel. Järn- och stålindustrin i Sverige är storkonsument av energi, tillsammans med pappers och massaindustrin. LÄS MER

 2. 2. Redovisning i småföretag : tvång eller verktyg?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Lone Ohlsson; Carl Olofsson; Lars Cronholm; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; Småföretag; Redovisningsinformation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER