Sökning: "Lars Eklund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lars Eklund.

 1. 1. Slakt, bedövning och antisemitism : Skäktningsdebatten i Sveriges riksdag under 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magne Eklund; [2021]
  Nyckelord :antisemitism; skäktning; slakt; Sveriges riksdag; 1920-talet;

  Sammanfattning : The historical study of Swedish antisemitism in the first decades of the twentieth century, initially became a focal point in the 1990s. Since then, research has, for example, been done on the organized political antisemitism and on antisemitic attitudes that prevailed unreflected in the public discourse. LÄS MER

 2. 2. Servant leadership : Vetenskap eller ideal?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Klas Eklund; [2012]
  Nyckelord :Servant leadership; Self leadership; Management of meaning; Servant leadership; Tjänareledarskap; Självledarskap; Meningsskapande ledarskap;

  Sammanfattning : Servant leadership är ett begrepp som visar potential inom ledarskapsforskningen, framförallt för att förklara meningsskapande ledarskap, hur ledaren leder sig själv samt hur ledarskap kan accepteras utan auktoritet. Problemet är att forskningen hittills varit alltför okritisk. LÄS MER

 3. 3. Nu kör vi! Serieentreprenörernas framgångsrecept

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enisa Duljevic; Per Eklund; [2011-01-25]
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; process; serial entrepreneur; innovation; multi entrepreneur; portfolio entrepreneur; habitual-entrepreneurs; business-generators; management; Lars-Göran Andersson; Ola Ekman; Thomas Hedner; Mats Gabrielsson; Therese Albrechtson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stadsträdgårdsmästarens betydelse för en kommuns gröna miljö. : En studie i Örebro län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Ulla Fogelström; [2008]
  Nyckelord :stadsträdgårdsmästare; grönplaner; grönstrukturplaner; grönfrågor;

  Sammanfattning : I samband med den yrkesrelaterade praktik hos stadsträdgårdsmästare Sif Eklund i Karlskoga kommun blev jag intresserad av att fördjupa mig i de faktorer som styr en stadsträdgårdsmästares arbete. Det handlar såväl om deras övergripande uppdrag som om deras personliga drivkrafter och visioner för utveckling och förvaltning av den gröna miljön. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i arbetslivet: en analys av begrepp i en lärmodell.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lars-Olof Eklund; [2006]
  Nyckelord :grupplärande; problembaserat lärande; lärande; pedagogisk metod; motivation; kognition; metakognition; pedagog; självstyrt lärande; självreglerat lärande; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en teoretisk genomgång av begrepp och begreppsområden som avser vuxnas lärande. Fokus är progressiv pedagogik där de som lär är aktiva att söka sin egen kunskap. LÄS MER