Sökning: "Lars Enqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Enqvist.

  1. 1. Problemlösning i matematik : Vilket stöd ger styrdokument och läromedel?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Matematik och matematisk statistik

    Författare :Sara Enqvist; [2006]
    Nyckelord :rutinuppgifter; lärarhandledning; lpf 94; gymnasiereformen;

    Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka vilket stöd läraren har i sitt arbete med problemlösning i matematik från styrdokument, läromedel och dess lärarhandledning samt den nya gymnasiereformen GY-07. Analys av relevanta styrdokument samt tre läromedel har utförts. De tre läromedlen var Matematik B av bl.a. LÄS MER