Sökning: "Lars Erik Olsson"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden Lars Erik Olsson.

 1. 6. Skrivning i barnperspektiv : En kvalitativ studie om hur förskoleklasselever talar om skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Truks; [2017]
  Nyckelord :pre-school pupils; writing; metacognition; conceptions of writing; Förskoleklasselever; skrivning; metakognition; uppfattningar om skrivning;

  Sammanfattning : Abstract English title: The child´s conception of writing – a qualitative study of how pre-school children speaks about writing. Author: Elin Truks, spring term of 2017 Supervisor: Anna Malmbjer The aim of this essay is to describe how children speak about writing. LÄS MER

 2. 7. Erfarenhetsåterföring i projektering av prefabricerade betongelement

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Joe Lundberg; Lars-Erik Olsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. De som gillar musik gillar oss. Visuell identitet för bokningsbolaget Halleluja

  C-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Emma Hässel; [2009-06-30]
  Nyckelord :Halleluja; booking agency; music; corporate identity; design;

  Sammanfattning : The objective of this project was to develop the visual identityof Halleluja, a brand new booking agency representing approximatelytwenty minor artists within a wide range of contemporarymusic styles.The outcome has been applied to business cards and awebsite yet to be produced. LÄS MER

 4. 9. Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Niklas Weberg; Andreas Ångström; [2007]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; HemOnline; Plats; Physical evidence; Process; People.; Erik Olsson E O ; Svensk Fastighetsförmedling; Hemnet; SWOT; Produkt; Pris; Påverkan;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen har haft en kraftig utveckling de senaste åren och det har medfört att allt fler väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare. Idag finns det hela 5908st registrerade fastighetsmäklare och branschens omsättning var under år 2005 hela 6.1 miljarder. LÄS MER

 5. 10. Identifiering av Halden-reaktorns dynamik med maximum-likelihood metodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Leif Klöver; Lars-Erik Olsson; [1969]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER