Sökning: "Lars Forslund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lars Forslund.

 1. 1. Organisation av svenska som andraspråk i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lars-Gunnar Forslund; [2011-07-27]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; organisation; urval;

  Sammanfattning : Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att belysa hur ämnet svenska som andraspråk (SVA) organiseras i två skolor i X-stad. Vidare har jag försökt ta reda på urvalet av elever till SVA går till. Som metod har jag valt intervjuer på Bergskolan och Dalskolan i X-stad. LÄS MER

 2. 2. Södra - En studie om koldioxidutsläpp från externa transporter

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Martin Svensson; Stefan Knutsson; Linda Nilsdotter; [2008]
  Nyckelord :logistik; koldioxid; utsläpp; vägtransporter; lastbilar; södra;

  Sammanfattning : Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Logistik, FE3583,VT 08.Författare: Stefan Knutsson, Linda Nilsdotter, Martin Svensson. LÄS MER

 3. 3. Men gör mål då! : En studie av aktieprisets reaktion vid fotbollsmatcher

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Peter Forslund; Lars Johansson; [2008]
  Nyckelord :Champions League; Event studie; Aktiemarknad; UEFA cupen; Aktie; avvikande avkastning; effektiv marknad; Fotboll;

  Sammanfattning : I takt med att fotbollsklubbarna i Europa utvecklats och fått allt större ekonomier ökar även deras behov av kapital. Under den senaste femtonårsperioden har allt fler klubbar sökt sig till den publika aktiemarknaden för att skaffa kapital. Eftersom detta är en relativt ny företeelse finns det många outforskade delar att studera. LÄS MER

 4. 4. Managerbyte? : En studie av aktieprisets reaktion när fotbollsmanagern lämnar klubben

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lars Johansson; Peter Forslund; [2007]
  Nyckelord :Fotboll; Eventstudie; Manager; Händelsestudie; Avvikande avkastning; Aktier; Aktieprisets reaktion; VD-Byte;

  Sammanfattning : I februari 2006 avskedas Graham Souness från Newcastle United efter en tids dåliga resultat. Den dagen han avskedas tar aktien ett skutt uppåt, således tyckte marknaden det var bra att han avskedades trots att det innebar ökade kostnader för klubben. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar om karriärhinder för kvinnor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Linda Forslund; Jennifer Olovson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Karriärhinder; kvinnor; hinder; organisation; kvinnligt ledarskap; Lars Lindqvist Barriers of the career; women; barriers; organization; female leadership; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet kvinnliga chefer är betydligt fler än för tio år sedan, men de är alltjämt något av en minoritet i storföretagen. Förändringsarbetet går långsamt trots gedigna insatser från både näringslivet och akademin, och det är fortfarande ett fåtal kvinnor i toppen. LÄS MER