Sökning: "Lars Gunnar Pahlm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lars Gunnar Pahlm.

 1. 1. Holdningskampen 1940 - 1942 och dess fortsättning : Med betoning på  kyrkans roll som sammanhållande faktor under ockupationen av Norge

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Lars Gunnar Pahlm; [2012]
  Nyckelord :2nd world war; The resistance movement of Norway; The church in occupied Norway; Kyrkokampen; Andra världskriget; Ockupation av Norge; motståndsrörelse;

  Sammanfattning : During the period of occupation of Norway between the years 1940-1945 the National Lutheran Church took the responsibility of supporting the Norweigans in their ideological battle against the Nazis. This was a period named Holdningskampen in Norwegian history. One person to remember was Eivind Berggrav, bishop in Oslo diocese. LÄS MER

 2. 2. Läran tidsandan och nätverken : En litteraturstudie av kyrkan i samhället 1800-1870

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Lars Gunnar Pahlm; [2008]
  Nyckelord :Historia; Kyrkohistoria; Samhället 1800-1870; Väckelserörelser;

  Sammanfattning : The period of church awakening in Sweden during the first half of the nineteenth century, has had a great influence on the Swedish society. During that time certain persons are to be noticed. Peter Fjellstedt and Peter Wieselgren, priests in the Swedish Church, are among those who were of special importance. LÄS MER

 3. 3. Från kristendom till religionskunskap : En studie av skolans religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Gunnar Pahlm; [2007]
  Nyckelord :Kristendom; Läroplaner; Läroplanshistoria; Religionskunskap; Skolhistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka några orsaker till innehållsförändringen i skolans kristendomsämne under 1940- och 1950-talet fram till tillkomsten av grundskolans läroplan 1962. Metoden är en litteratur- och dokumentstudie där material från betydelsefulla utredningar, läroplaner och några viktiga personer finns med vilka kan sägas ha påverkat processen. LÄS MER