Sökning: "Lars Hansen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Hansen.

 1. 1. Jag ändrar kartan : Platsens och kulturpolitikens inverkan på företagare i kultursektorn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Birgitta Nilsson; [2014]
  Nyckelord :den kreativa klassen; landsbygd; unga konstnärer; kulturpolitik; plats;

  Sammanfattning : Background: The aim of this study is to investigate if the rural areas in the middle of Sweden offer the same possibilities for young artists/cultural workers to develop their art work in the same way as the bigger cities can do. Objective: I wanted to find answers to three questions: What is the meaning of a place for an artist/cultural worker? How is the artwork connected to attitudes, norms and values of a place? Is there a relation between existing cultural policy, the artwork and the importance of a place? Methods: The study is based on deep interviews with three cultural workers who have returned to their native place of birth after living in bigger cities for several years. LÄS MER

 2. 2. Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars Hansen; Patrik Jonsson; Rikard Johansson; [2006]
  Nyckelord :Cash Management; Medelstora företag; Likviditetsplanering; Likviditetshantering; Cash Management-system; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag Seminariedatum: 2006-06-08 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Lars Hansen, Rikard Johansson och Patrik Jonsson Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshan-tering, Cash Management-system Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning medelstora företag arbetar med likviditetshantering och planering. Vidare kommer företagens och bankernas rela-tion inom området Cash Management studeras för att undersöka hur banker kan bli mer effek-tiva när det gäller att tillmötesgå företagens behov. LÄS MER