Sökning: "Lars Hedlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Hedlund.

 1. 1. Inflationen i Sverige - Hur påverkar Sveriges låga inflation ekonomin - har Svensson rätt om Riksbankens politik?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Aniela Gruszecki; Karin Hedlund; [2015-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reporäntan är sänkt till noll för första gången i Sveriges moderna historia samtidigt som det pågår en livlig debatt om vilken inflationsnivå som är lämpligast. Lars E.O. Svensson arbetade som vice Riksbankschef åren 2007-2013 och har åsikter angående Riksbankens penningpolitik. LÄS MER

 2. 2. Betalningsplaner vid virkesköp : förutsättningar, möjligheter och risker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Lars Hedlund Johansson; [2012]
  Nyckelord :skogsbeskattning; betalningsplan; virkesförsörjning; förskottslikvid; Sveaskog; forest taxation; payment plans; wood supply; pre-payment;

  Sammanfattning : För att den svenska skogsindustrin även fortsättningsvis skall kunna bidra positivt till den svenska ekonomin så är virkesförsörjning till industrierna kritisk. Den svenska skogen ägs till 50 procent av privata skogsägare (Skogsstyrelsen, 2012). LÄS MER