Sökning: "Lars Henrik Bengtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Henrik Bengtsson.

 1. 1. Bolagsplundring vid företagsöverlåtelser - En studie om behovet av lagstadgad revision vid företagsöverlåtelser, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bengtsson; Joakim Bråtemyr; [2010-06-10]
  Nyckelord :Bolagsplundring; ekonomisk brottslighet; företagsöverlåtelser; förvärv; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Termen bolagsplundring har länge används för att beskriva planerade oegentligheter i näringsverksamhet. Bland de första plundringshärvorna som nämns i Sverige är Kreugerkraschen, men fenomenet har levt kvar och är fortfarande aktuellt. LÄS MER

 2. 2. Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet - en fallstudie inom Trelleborg Building Systems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Winnert; Martin Borgström; Henrik Hallerby; [2004]
  Nyckelord :Strategisk planering; produktutveckling; kundbehovsanalys; industriell marknad; organisk tillväxt; total krav bild; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet – En fallstudie inom Trelleborg Building Systems Seminariedatum: 2004-06-04 Ämne/kurs: Magisteruppsats i Strategic Management, FEK523,10 poäng Författare: Martin Borgström, Henrik Hallerby & Niklas Winnert Handledare: Lars Bengtsson Nyckelord: Strategisk planering, produktutveckling, kundbehovsanalys, industriell marknad, organisk tillväxt, total kravbild Syfte: Vårt syfte är att studera vilka förutsättningar som fallföretaget Industrial Profiles Nordic har för att kunna organisera och utveckla sin produktutvecklingsprocess mot den totala kravbild som har inverkan på denna process. Utifrån dessa analysresultat avser vi delge ett antal åtgärdsförslag till ledningen för hur detta utvecklingsarbete kan genomföras och organiseras. LÄS MER