Sökning: "Lars Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Holm.

 1. 1. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Hur delaktiga är arbetsmiljöingenjörer och ergonomer vid projektering och utformning av nya arbetsmiljöer?

  Master-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Lars Holm; [2017]
  Nyckelord :Design; Planning; Prevention; New work environments; Occupational Health Services; Design; Planering; Förebyggande arbete; Nya arbetsmiljöer; Företagshälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund Detta arbete utgör en del av en studie som genomförs vid Enheten för ergonomi vid KTH inom ramen för projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer – ett kompetenslyft hos fhv för kundnytta”. Mer specifikt finns bristande kunskap om vilken roll arbetsmiljöingenjörer och ergonomer har i projektering och utformning av nya arbetsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Judiska högtider i tre läroböcker En jämförande analys av hur judiska högtider framställs i tre läroböcker avsedda för Religionskunskap 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emelie Holm; [2013-08-06]
  Nyckelord :Jewish Festivals; Religious behaviours; Textbooks; Religious Education; Curriculum; Syllabus;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the representations of Jewish festivals and how they affect the teaching in three textbooks for Religious Education 1 in Secondary Upper Education. The textbooks are Religion och livet (2007) written by Börge Ring, Religionskunskap för gymnasiet (2009) written by Lars-Göran Alm and Religion 1 för gymnasiet (2012) written by Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter and Veronica Wirström. LÄS MER

 4. 4. FJÄRRVÄRMEMARKNADEN : kundens position i en marknad under förändring

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Emelie Holm; Lars Skoglund; [2011]
  Nyckelord :Fjärrvärme; fastighetsbolag; tredjepartstillträde; prissättning;

  Sammanfattning : De senaste åren har debatten och kritiken mot fjärrvärmebolagen och hur fjärrvärmemarknaden hanteras varit skarp. Kundens position har varit svag och har du varit ansluten till ett fjärrvärmebolag har du också varit låst till dennes priser och prishöjningar. LÄS MER

 5. 5. I kolerans spår : En studie om koleraepidemins utveckling i Alingsås med omnejd 1834

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lars-Bertil Holm; [2010]
  Nyckelord :Kolera; Alingsås; 1834; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att dels visa koleraepidemins utbredning i Alingsås år 1834 samt att kort jämföra den med omgivande städer i Västsverige och då framförallt Borås, och dels se på vilka återverkningar, upplevelser och reaktioner sjukdomen skapade hos människorna vid denna tid. De frågeställningar som har använts för att utveckla ovanstående syfte har varit: Vilka tankar, intryck och upplevelser gav sjukdomen upphov till? Vilka drabbades hårdast av sjukdomen? Hur förhåller sig dödstal, ålder, tidsdatering och social tillhörighet bland döda i en jämförelse med Borås? Vilka rykten, myter och reaktioner följde i kolerans spår? Materialet består av dödböcker och husförhörslängder för Alingsås stad och landsförsamling, protokoll från sundhetsnämnden i Alingsås landsförsamling, kungörelser och nedskrivna samtal från 1834, dagbok och anteckningar från privatpersoner från nämnda år samt litteratur och avhandlingar om Alingsås och koleran i Sverige. LÄS MER