Sökning: "Lars Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Lars Jonsson.

 1. 1. 3D modeling of mineshaft using autonomous quad rotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/EISLAB

  Författare :Lars Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this master's thesis a multirotor with the ability to scan its surroundingswas built. To be able to produce these scans the multirotor will be equippedwith a custom built 3D LIDAR. In the future, the scans will be used togenerate a 3D map to visualize mineshafts in a well suited way for inspections. LÄS MER

 2. 2. Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :FELIX DUBREFJORD; Christoffer Jonsson; SOFIA LINDROTH; ISABELLE PERSSON; LARS SCHEIDEGGER; HANNA WESTERLING; [2017]
  Nyckelord :Brokoncept; Viskan; Konceptuell design; Bro; Snedkabelbro; Preliminär dimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reducing Supplier Lead Time : - A case study on Supplier Lead Time at purchasing companies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Jönsson; Melinda Luong; [2015]
  Nyckelord :Supply chain management; Supplier Lead Time; Reducing Supplier Lead Time; Organization management; Performance evaluation;

  Sammanfattning : Title: Reducing Supplier Lead time – a case study on Supplier Lead Time at purchasing companies Authors: Johanna Jönsson and Melinda Luong Tutor: Dr. Åsa Gustavsson Examiner: Dr. LÄS MER

 4. 4. Key Strategic Drivers of Customer Engagement : A managerial perspective in the Swedish pension industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Jonsson; Lars Ohlson; [2015]
  Nyckelord :Customer engagement; Strategic drivers; Internal factors; Managerial perspective;

  Sammanfattning : Customer engagement has become a hot topic in business journals emerging in the beginning of 2000s, elucidating a new paradigm of marketing science. Despite an increased interest in engagement, both academics and practitioners lack an explicit understanding of the focal firm’s role in the creation of engagement and how a firm’s internal factors contribute to the creation of customer engagement. LÄS MER

 5. 5. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER