Sökning: "Lars Kepler"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lars Kepler.

 1. 1. Der Sandmann : von E.T.A. Hoffmann bis Freddy Krüger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Julian Kemmer; [2020]
  Nyckelord :Der Sandmann; E.T.A. Hoffmann; Intermedialität; Intertextualität; Gruselfigur; Lars Kepler; Sebastian Fitzek; Michael Mikolajczak; The Residents; Paul Berry; Grimm - Serie; Sleepy Hollow - Serie; Wes Crawen; Freddy Krüger;

  Sammanfattning : In dieser Arbei wird, auf Grundlage der Figur des Sandmanns von E.T.A. Hoffmann, nach Gruselfiguren in der Moderne gesucht, die ebenfalls als Sandmänner ansehen kann. LÄS MER

 2. 2. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 3. 3. Anaforer kommer och går : En komparativ studie av nollanaforer i översättningar mellan svenska och franska.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sandra Eriksson; [2015]
  Nyckelord :nollanafor; anafor; franska; svenska; översättning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Nollanaforer är en vanlig form av referens i diskursen. I den här undersökningen granskas hur nollanaforer används i svenska och franska, med betoning på översättningar av skönlitteratur. Den undersöker hur användningen påverkas i översättningar samt studerar de mönster som finns för nollanaforer som inte översätts. LÄS MER

 4. 4. Grammatik på liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bästsäljande spänningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pontus Wiitavaara; [2015]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik SFG ; transitivitet; ergativitet; agentivitet; processtyper; deltagare; dynamisk potential; skönlitteratur; könsroller;

  Sammanfattning : Skönlitterära texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. LÄS MER

 5. 5. Deux langues – une culture? Étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman de Lars Kepler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kajsa Århäll; [2012-06-30]
  Nyckelord :översättning; franska; svenska; kulturella referenser; kulturspecifika begrepp;

  Sammanfattning : student essay.... LÄS MER