Sökning: "Lars Landgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Landgren.

  1. 1. Tiden är kort! sa Lång-Lasse i Delsbo : bilden av Delsboprofilen och förkunnaren Lars Landgren förr och nu

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Anna Larsson; [2007]
    Nyckelord :Lars Landgren 1810-1888 ; Delsbo; Lång-Lasse; Östervåla; Gundbo gård; nykterhetsrörelsen; wieselgrenska rörelsen;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver Lasse Landgren som person, nykterhetskämpe, präst och lärare under perioden 1920-1940 i jämförelse med bilden av honom idag, 1980-2006, utifrån de källor jag valt att använda mig av. Utifrån dessa källor som jag studerat kan jag se att bilden av honom förändrats från fullkomlig hjälte till en mer mänsklig person om än mycket uppskattad och omtyckt. LÄS MER