Sökning: "Lars Lerin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lars Lerin.

 1. 1. ”Och med granskogen följer mörker” Natursyn i två barnlitterära bilderböcker av Lars Lerin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oskar Jonsson; [2022-02-17]
  Nyckelord :Lars Lerin; Ekokritik; Barn- och ungdomslitteratur; Bilderböcker;

  Sammanfattning : This thesis examines which attitudes towards nature can be found in two contemporary children’s picture books by Swedish artist and author Lars Lerin. The questions posed further concern whether there are visible differences between the attitudes in the two books and whether there is a didactic attempt to influence the reader in a certain direction. LÄS MER

 2. 2. Bilder av Sjömän : En studie om queera uttryck och maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Joel Skoting; [2020]
  Nyckelord :Sailor’s in art; homosexuality; queer; masculinity; art study; art analysis; semiotics; iconology; Gösta Adrian Nilsson; Lars Lerin;

  Sammanfattning : In this essay I will study three different paintings by the Swedish artists Lars Lerin and Gösta Adrian Nilsson (also known as GAN). All of these pieces incorporate sailors as part of their motives. The aim of the study is to analyse how these pieces differ in how they convey homoerotic themes. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av ventilationssystemet i konsthallen Sandgrund Lars Lerin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Dler Najmadin; [2015]
  Nyckelord :ventilationssystem; värmebehov; energieffektivisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER