Sökning: "Lars Liden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Liden.

 1. 1. Rummet mellan oss - om Göran Tunströms poetiska metod i Svartsjukans sånger

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Lars Lidén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ungdomsspråk - ett eget språk i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Walker Lidén; Jonas Nemeth; [2007]
  Nyckelord :kommunikation; talspråk; ungdomsspråk; lärosituation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar upp frågan vilken betydelse olika typer av talat språk har för lärosituationen. Med hjälp av bland andra Ulla-Britt Kotsinas, Lars-Gunnar Andersson, Arne Maltén och deras idéer kring språkbruk har arbetets frågeställningar formulerats. LÄS MER