Sökning: "Lars Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Lind.

 1. 1. Investigating New Multifactor Models with a Conditional Dual-Beta : Can a Conditional Dual-Beta in the Market Factor add Explanatory Value in New Multifactor Models? A study of the Swedish Stock Market between 2003 and 2015

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joakim Lind; Lars Sparre; [2016]
  Nyckelord :Asset-pricing model; Multifactor model; Conditional beta; Dual-Beta; Five-Factor Model; Q-Factor Model; Beta-sorted Portfolios; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis investigates pricing-performance of two recently developed multifactor asset-pricing models with the implementation of dual-betas dependent upon prevailing market-conditions. The models included in the study are the Fama and French five-factor model and the Q-factor model by Hou, Xue and Zhang. LÄS MER

 2. 2. Optimizing the RF-parameters for an III-V FinFET

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hugo Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using the 3D finite element tool COMSOL a III-V FinFET was mod- eled based on Cezar Zota, Erik Lind and Lars-Erik Wernerssons work. Using this model, the gate-source parasitic capacitance, the gate-drain parasitic capacitance, the source and drain resistances were simulated. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturens roll, En jämförelse av ett moder- och dotterbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Danielle Hamrin Waldehagen; Sofia Lind; [2014]
  Nyckelord :Företagskultur; moderbolag; dotterbolag; framgång; värderingar;

  Sammanfattning : Titel: Företagskulturens roll – en jämförelse av ett moder- och dotterbolag. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Danielle Hamrin Waldehagen & Sofia Lind Handledare: Dr. LÄS MER

 4. 4. Mördande journalistik?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lars Karlsson; Anette Lind; Johannes Wettmark; [2013-04-22]
  Nyckelord :Mördande journalistik;

  Sammanfattning : En granskning av självmordsrapportering i svensk dagspress.... LÄS MER

 5. 5. Utom rimligt tvivel-speciellt om muntliga utsagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lars Lind; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av de stora problemen som domstolarna ställs inför i sin dömande verksamhet är hur man ska kunna värdera sanningshalten i en vittnesutsaga. I de fall där stödbevisning i form av rättsmedicinska utlåtanden eller annan teknisk bevisning saknas kan man bara falla tillbaka på trovärdigheten hos utsagepersonen och tillförlitligheten av dennes utsaga. LÄS MER