Sökning: "Lars Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lars Lindqvist.

 1. 1. Känslornas konst : En retorisk analys av känslomässiga appeller i debatter kring Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo-utställning och Lars Vilks teckning Rondellhunden.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jasmine Rydell; [2020]
  Nyckelord :Aristoteles; pathos; topiker; känslor; konstdebatt; Ecce Homo; Rondellhund;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ansatsen att finna vilka slags diskursiva handlingar det är som skapar och frammanar känslor i debatterna Ecce Homo och Rondellhunden. Undersökningen har koncentrerats vid tre olika känslor – vrede, blidhet och fiendskap. LÄS MER

 2. 2. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 3. 3. Övertäckningsdesigner och extremala hypergrafer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Lars Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Turán; hypergraf; övertäckningsdesign;

  Sammanfattning : I denna uppsats introducerar vi grundläggande teori rörande övertäckningsdesigner och extremal hypergrafsteori för läsaren. Vidare beskriver vi en metod för atthitta alla icke-isomorfa extremalgrafer EX(n, K^r_s), för givna n, r, och s. LÄS MER

 4. 4. Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Svahn; [2009]
  Nyckelord :översättningsvetenskap; syntax; Lindqvist; Wollin; Fettpärlan; Maupassant;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den syntaktiska strukturen i tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. De tre översättningarna är gjorda av Sigfried Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och Johan Gunnarsson (1985). LÄS MER

 5. 5. Mentala gränser & social hierarki i det folkvandringstida dräktmaterialet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Lars-Gunnar Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :Järnåldern; Textilier; Högom; Sverige; Evebø Eide; Norge; Snartemo; Norge; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to inquire whether there are any resemblance or differences in the Migrationperiod textiles between the three places that I have chosen, Högom in Sweden, Evebø and Snartemo in Norway. Another purpose is to investigate if this magnificence dressmaterial indicate some kind of mental borders, social differences or hierarchy not only towards other powerful chieftains in other areas but also inside there own society and groups, a dresscode. LÄS MER