Sökning: "Lars Niklasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Niklasson.

 1. 1. Predictive Control for Autonomous Articulated Vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nils Andrén; Alicia Gil Martin; Kevin Hoogendijk; Lars Niklasson; Fanny Sandblom; Filip Slottner Seholm; [2017-08-10]
  Nyckelord :Automation; Automated Control; Path planning; Articulated vehicles; Autonomous vehicles; PID Controller;

  Sammanfattning : Autonomous driving is a highly topical research area, where signi cant positiveimpacts on safety and environment can be made, especially in the trucking industry.The vehicles in this industry often consist of a tractor unit combined with a trailer.This project focuses on navigating a model semi-trailer truck through an urbanlikeenvironment. LÄS MER

 2. 2. Videokonferens? : uppfattningar om framtida videokonferenser vid en psykiatrisk klinik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Lars Börjeson; Riitta Svensson; Git Niklasson; [2002]
  Nyckelord :Videokonferenser; CSCW; Hälso- och sjukvård; Telemedicin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER