Sökning: "Lars Olof Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Olof Larsson.

 1. 1. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av frekvenssyrd filterkärra

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Larsson Martin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om framtagning av användarvänlig konstruktionslösning till en frekvensstyrd filterkärra och görs på uppdrag av Lars-Olof Larsson vid Filterteknik AB i Karlstad. Kursen är Examensarbete högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, MSGC17 vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap på Karlstads universitet under vårterminen 2014. LÄS MER