Sökning: "Lars Olov Karlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Olov Karlsson.

 1. 1. Islam i religionsboken : Framställningen av islam och muslimer i två religionsböcker för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jamil Akkawi; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main objective of this research was to examine description of Islam in two different schoolbooks about religion. The rapport starts with an introduction of the subject and discusses the background of the topic. After the presentation, aims, and the questions I present my methods and material used in this research. LÄS MER

 2. 2. I väntan på bättre tider? : Queue management

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars-Olov Karlsson; Samuel Schlossberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan urminnes tider har människan befunnit sig i situationer där hon av en, eller annan, anledning blivit tvungen att vänta. Med tiden har olika kösystem utvecklats för att försöka skapa ordning och reda bland dem som väntar. Mer och mer avancerade system, såsom t.ex. LÄS MER