Sökning: "Lars Rune Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Rune Nilsson.

  1. 1. Logistikdoktrin ett måste?

    L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Lars-Åke Nilsson; [2002]
    Nyckelord :Logistik; Försvarsdoktriner; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

    Sammanfattning : Den svenska Försvarsmakten har genomgått efterkrigstidens störstaförändring. Försvarsmakten skiftar fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar. I dettaskifte av fokus eller som det kallas ominriktning så utgör internationella insatser en viktigdel av Försvarsmaktens uppgifter. LÄS MER