Sökning: "Lars Runesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Runesson.

 1. 1. Light a Spark! Addressing Barriers and Enablers to Increase Demand of Electric Vehicles in Southeast Sweden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Lina Nordström; Lars Runesson; Helena Warnecke; [2015]
  Nyckelord :Strategic Sustainable Development; Electric Vehicles; Personal Transportation System; Individual Mobility; Community-Based Social Marketing; Behavior Change for Sustainability;

  Sammanfattning : The Personal Transportation System safeguards peoples’ cultural understanding of freedom: to move individually without being dependent on others. However, the increasing number of private vehicles driven on fossil fuels contributes to unsustainability and one of the most urgent issues, climate change. LÄS MER

 2. 2. Potential för solcellsanvändning i Karlskrona

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Lars Runesson; [2013]
  Nyckelord :Solenergi; Solceller; Beräkningsmodell; Livscykelkostnader; Karlskrona.;

  Sammanfattning : Denna rapport ska verka till Karlskrona kommuns kvantifiering av potentialen för solcellsanvändning. Med litterära studier och fallstudieunderlag så har en modell för att beräkna möjligt solenergiupptag samt livscykelkostnader utformats. LÄS MER