Sökning: "Lars Sörensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Sörensen.

  1. 1. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
    Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

    Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER