Sökning: "Lars Save"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Save.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Nyckelord :Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Sammanfattning : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. LÄS MER

 2. 2. Determining an optimal approach for human occupancy recognition in a study room using non-intrusive sensors and machine learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lars Korduner; Mattias Sundquist; [2019]
  Nyckelord :Supervised Machine Learning; Arduino; Sensor; Experiment; Human Occupancy Recognition;

  Sammanfattning : Mänskligt igenkännande med användning av sensorer och maskininlärning är ett fält med många praktiska tillämpningar. Det finns några kommersiella produkter som på ett tillförlitligt sätt kan känna igen människor med hjälp av videokameror. LÄS MER

 3. 3. Environment Cost Index för Boeing 737

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vasilisa Stankovic; Liqaa Mardini; [2018]
  Nyckelord :Cost Index;

  Sammanfattning : Globally, aircraft emissions represent 2-3% of total CO2 emissions. Due to an increase in passenger and freight transport, the climate's impact is increasing. To solve that problem there are several different solutions, one of them is the use of an optimal cost index during flight. LÄS MER

 4. 4. Early Detection of Malignancies and Potential Malignancies in the Oral Cavity - a systematic review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Philip Wadelius; Lars Salomonsson; [2017]
  Nyckelord :Early Detection; Malignancies; Potential Malignancies; Dentistry; Odontology; Oral Pathology;

  Sammanfattning : Oral cancer is a major health problem, with over 500000 patients diagnosed each year. Although progress has been made in regards to both diagnosis and treatment, the overall 5-year survival rate has not changed much in the last 30 years and still relatively static at around 50 %. LÄS MER

 5. 5. Effektivare lotsallokering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Daniel Hallström; Lars-Erik Agebro; [2014]
  Nyckelord :Pilot; pilotage; allocation; helicopter; transport; Lots; lotsning; lotsallokering; helikopter; transport;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts i syfte att belysa möjligheten för Sjöfartsverket att använda helikopter istället för att allokera lotsar med lotsbåttransport till fartyg. Detta har gjorts i ett ekonomiskt perspektiv genom att använda Payback-metoden. LÄS MER