Sökning: "Lars Svedberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lars Svedberg.

 1. 1. Leder rektorn fritids framåt? : Fritidshemslärarens bild av rektorns ledarskap på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Engström; [2020]
  Nyckelord :After-school center; principal; educational leadership; teacher; Fritidshem; rektor; fritidshemslärare; pedagogiskt ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the after-school center teachers experience the principal as the leader of the after-school center. The study is based on a survey that reached out to 60 educated after-school teachers around Sweden. LÄS MER

 2. 2. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Billman; [2018]
  Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

 3. 3. Att göra drama på tematik : Hur Ruben Östlund dramatiserar grupptryck i De ofrivilliga (2008)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jacob Gustin; [2018]
  Nyckelord :Grupptryck; gruppsykologi; dramaturgi; rapsodiskt berättande; tematik.;

  Sammanfattning : The main purpose of the essay is to find out how Ruben Östlund dramatizes the thematic subject of peer pressure in his film De Ofrivilliga (2008), compared to conventional theories about the narrative of story and group psychology based on Craig Batty’s (2010) and Lars Svedberg’s (2012) works. By creating a model based on certain values a well-functioning group should have and a narrative model of twelve steps, the five scenarios of the film can be analysed. LÄS MER

 4. 4. Kunskap - Ett redskap i stallmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Nilsson; [2012]
  Nyckelord :kunskapskapital; fält; socialt rum; hästtjejer; naturbruksgymnasium; grupper; status; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett naturbruksgymnasium är ett socialt rum. Inom det sociala rummet finns det olika fält som hästtjejerna befinner sig på,inom dessa fält synliggörs hästtjejernas positioner genom deras kapitalinnehav. Syftet med studien är att analysera hästtjejernas upplevelse av gruppen som finns i stallmiljön och vad som ger status i stallmiljön. LÄS MER

 5. 5. Servant leadership : Vetenskap eller ideal?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Klas Eklund; [2012]
  Nyckelord :Servant leadership; Self leadership; Management of meaning; Servant leadership; Tjänareledarskap; Självledarskap; Meningsskapande ledarskap;

  Sammanfattning : Servant leadership är ett begrepp som visar potential inom ledarskapsforskningen, framförallt för att förklara meningsskapande ledarskap, hur ledaren leder sig själv samt hur ledarskap kan accepteras utan auktoritet. Problemet är att forskningen hittills varit alltför okritisk. LÄS MER