Sökning: "Lars Thunberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Thunberg.

 1. 1. Stads- och kommunarkivariers informationsbeteende i yrkesutövandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ulrika Gabrielsson; Carina Gerdin; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how municipal archivists/records managers seek and use information in their daily worklife. Two mayor questions were addressed:1. What information resources and information channels do the respondents use in their daily worklife and which functions do these fulfil?2. LÄS MER

 2. 2. Kvittning i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lars Thunberg; [1998]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvittning i konkurs tillhör de så kallade kritiska kvittningsfallen där kvittningsförutsättningarna måste förelegat vid viss tidpunkt. Vid kvittning i konkurs är denna tidpunkt då konkursbeslutet meddelades. LÄS MER