Sökning: "Lars Viklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lars Viklund.

 1. 1. Belöningssystem– hjälpande eller stjälpande? : En fallstudie om karriärreformen förstelärare på en gymnasieskola i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erika Lundström; Alice Viklund; [2015]
  Nyckelord :Performance; performance management; reward systems; motivation; reward; satisfaction.; Prestation; performance management; belöningssystem; motivation; belöning; tillfredsställelse.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Belöningssystem - hjälpande eller stjälpande? En fallstudie om karriärreformen förstelärare på en gymnasieskola i Gävle.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Alice Viklund & Erika LundströmHandledare: Monika Wallmon & Lars EkstrandDatum: 2015 – januariSyfte: Syftet med studien är att med avseende på prestation och motivation skapa förståelse för hur de anställda upplever implementeringen av performance management i form av monetära incitament. LÄS MER

 2. 2. Vad har du lärt dig om andra världskriget? En språklig analys av läromedel i historia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lars Landén; [2013-03-27]
  Nyckelord :textanalys; textriktighet; läsbarhet;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs LSV410HT 2012Handledare: Maja Lindfors Viklund.... LÄS MER

 3. 3. Barns transportsätt till skolan : En fallstudie av två skolor på Lidingö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lars Viklund; [2012]
  Nyckelord :Säkra skolvägar; Lidingö; trafik; skjutsa; tidsbudget; vardagsliv; barnfamiljer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever tar sig till skolan, och varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Inom ramen för syftet undersöks, vilka faktorer som inverkar på barns transportsätt till skolan, hur sambandet mellan familjers vardagssituation och barns transportsätt ser ut, samt om bilskjutsandet kan utgöra ett positivt inslag i familjelivet. LÄS MER