Sökning: "Lars Wennerstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Wennerstrand.

  1. 1. Att skapa trovärdiga karaktärer

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Lars Wennerstrand; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att skapa karaktärer i en animation eller ett spel som publiken får sympati för och känner är levande, är ett avancerat och komplext arbete. Det finns dessutom en mängd olika tips och råd för att skapa en karaktär, att det kan kännas övermäktigt och svårt att sålla i. LÄS MER