Sökning: "Lars Wickström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lars Wickström.

 1. 1. Rotationer, spinorer och spinn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lars Wickström; Liqin Xu; Patrik Agné; Simon Jonsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A central concept in quantum mechanics is spin. Certain quantum systems have the propertythat, at a full rotation, the system has not been reset, but is in the opposite configurationrelative to the starting position. It is previously known that spin is hard to visualize. LÄS MER

 2. 2. Nyetablering i den offentliga sjukvården : hinder på två nivåer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anders Haglund; Jukka Pekkanen; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Medicine; Business studies; Företagsekonomi; Medicin; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Irradia AB tillverkar och säljer terapeutiska, kirurgiska och kosmetiska lasrar. Företaget har hittills inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. Syftet med undersökningen var därför att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden. LÄS MER