Sökning: "Lars von Scheele"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars von Scheele.

  1. 1. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om relativvärdering inom finansbranschen i Sverige

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Anders Lantto; Lars von Scheele; [2012]
    Nyckelord :Dividend yield; excess return; financial industry; growth portfolio; key ratio; P BV-ratio; P E- ratio; relative valuation; value portfolio; Direktavkastning; finansbranschen; P BV-tal; P E-tal; relativvärdering; tillväxtportfölj; värdemultipel; värdeportfölj; överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många aktier att välja mellan på aktiemarknaden. För en person som aldrig tidigare har handlat med aktier kan det vara svårt att veta vilken investering som efter en tid kan generera ett högre värde än det satsade kapitalet. LÄS MER