Sökning: "Larsson Hultin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Larsson Hultin.

 1. 1. Luleå : Södra Hamnplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sanna Hultin Larsson; [2013]
  Nyckelord :Luleå; södra hamnplan; torg;

  Sammanfattning : Luleå-          Såsom stad, i naturen, med rum, så, som människanStrikt rutnätsplanerat, belägna inom de givna tomtgränserna är byggnaderna i Luleå stad transparenta eller perforerade med stor frihet till rörelse frånkopplat nätet. Den ortogonala planeringen gör att varje gata får himmelen eller havet som fond. LÄS MER

 2. 2. Alla måste duscha - en gympasalsredovisning

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Sofia Hultin; [2012]
  Nyckelord :Performance; School gym; Gympasal;

  Sammanfattning : SourceURL:file:///Users/sofiahultin/Desktop/AMDex/Summary%20of%20essay.docI my essay I describe my master project Alla måste duscha – en gympasalsredovisning/ Everyone has to shower – a school gym presentation. Through my work I investigate possibilities for action and agency in a limiting space; the gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Financing Sources for Shipping - A Case Study at Wonsild & Son

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Hultin; [2004]
  Nyckelord :Shipping; finance; vessel financing; banking; credit evaluation; chemical tanker vessels; industrial shipping; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Financing sources for shipping. – a case study at Wonsild & Son Author: Daniel Hultin Tutors: Niclas Andrén, Department of Business Administration, School of Econonomics and Business Administration, Lund University. Everth Larsson. Department of Logistics, Lund Institute of Technology, Lund University. LÄS MER