Sökning: "Lasse Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lasse Nilsson.

 1. 1. Ballistic Modeling of Nanowire MOSFETs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Lasse Nilsson Södergren; [2017]
  Nyckelord :NWFET; ballistic; nanowire; simulation; MOSFET; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musik med mening : FMT som stöd i barns utveckling vid skolstart

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetEstetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Inga-Lena Nilsson; [2009]
  Nyckelord :FMT-metoden; musikterapi; MUISK; förskola; förskoleklass; grundskola;

  Sammanfattning : Barn föds med olika förutsättningar för inlärning. Med MUISK och/eller FMT kan man redan före skolstart se vilka barn som kan komma att behöva extra stöd vid läs- och skrivinlärning och i ett tidigt stadium erbjuda FMT. LÄS MER