Sökning: "Lastbil"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Lastbil.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 3. 3. Hantering av schaktmassor : Transportkostnader och klimatpåverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Lundblad; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :masshantering; återvunna massor; deponi; avfall; mellanlagring; bortforsling; transportkostnad; transportutsläpp;

  Sammanfattning : Olskroken planskildhet är ett stort anläggningsprojekt i Göteborgs stad där det för närvarande byggs nya järnvägsspår och broar av Peab Anläggning AB. Vid detta projekt hanteras schaktmassor vilka antingen bortforslas till upphandlad mottagare eller mellanlagras för att sedan återanvändas inom projektet. LÄS MER

 4. 4. Förnybar vätgas i Skåne – En utvärdering av praktiskt genomförbar potential ur ett energisystemperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Erik Ormegard; Mirjam Särnbratt; [2020]
  Nyckelord :Förnybar vätgas; hållbart energisystem; energisystemanalys; elektrolys; reformering; förgasning; vätgasinblandning; energilagring; vätgaslagring; bränslecell; power-to-gas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydrogen is an energy carrier that could be a part of fossil free energy systems. That is why the practicable potential of renewable hydrogen to benefit the energy system of Scania, Sweden, within the time frame of until 2030 was evaluated in this report. LÄS MER

 5. 5. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Gipperth; [2020]
  Nyckelord :Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. LÄS MER