Sökning: "Lastflödesberäkningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lastflödesberäkningar.

 1. 1. Modellering av Forsmarks 10 kV nät system 637 i PowerFactory : Undersökning med avseende på belastning och selektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Albert Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Forsmark selektivplaner lastflödesberäkningar kortslutningsberäkningar;

  Sammanfattning : This master thesis is done within the Energy Systems Engineering program at Uppsala University and performed for Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall. The distribution grid for the outer area of the nuclear power plant at Forsmark is an old grid from the time during construction of the plant which later became permanent. LÄS MER

 2. 2. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 3. 3. Analys av mellanspänningsnätet i centrala delar av Västerås stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Mari Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :Distributionsnät; Lokalnät; Lastflödesberäkningar; Effektfördelningsberäkningar; N-1;

  Sammanfattning : The dependency of continuous electricity supply is high in the Swedish society today, at the same time no one is willing to pay for a too costly or over dimensioned power distribution system. The owners of the distribution systems are the ones responsible for this balance act of maintaining a high quality of electricity delivery to customers at a reasonable cost. LÄS MER

 4. 4. Lastfördelningsberäkning i elnät : Examensarbete utfört i elanläggning vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Vårdenius Lindqvist; [2010]
  Nyckelord :lastflöde; lastfördelning; elkraftsystem;

  Sammanfattning : Lastflödesberäkningar kan användas för att se om ett nät behöver byggas ut för att tillgodose en ökad belastning, hur mycket reaktiv effekt som behöver tillföras, eller för att se om ett givet nät klarar av bortfall av en ledning. Syftet med denna rapport är att presentera teorierna för lastflödesberäkningar. LÄS MER