Sökning: "Latency measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Latency measurement.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av motorisk och sensorisk    nervledningshastighet, amplitud och handgreppsstyrka mellan dominant och icke-dominant hand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maja Svang; [2021]
  Nyckelord :electroneurography; median nerve; hand dominance; hand grip strength; elektroneurografi; nervus medianus; handdominans; handgreppsstyrka;

  Sammanfattning : Elektroneurografi är en undersökningsmetod som används för att undersöka nervledingskapaciteten i perifera nerver. Det är en metod som ofta används på sjukhuskliniker vid diagnostisering av perifera nervsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Improvement of the robustness and performance of time of arrival algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Kristian Huotila; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 5G offers several new improvements compared to its predecessors, such as higher speeds, lower latency and larger capacity. In order to ensure this, time of arrival algorithms are used in the Radio Access Networks for several purposes. Some of them are 3D positioning of User Equipment and synchronization. LÄS MER

 4. 4. Green Access Control System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jonas Lundahl; Jos Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :power consumption; physical access control; embedded systems; Internet of Things; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The number of fixed-installation resource-constrained devices, such as Internet of Things devices, has been growing rapidly in the past years. One challenge of accommodating these large numbers of connected devices is the need to power them all. LÄS MER

 5. 5. An Evaluation of IoT Protocol Efficiency and suitability : For smart vehicles, smart homes & industrial scenarios

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Pettersson; [2021]
  Nyckelord :IoT; IoT-protocols; evaluation; suitability; scenarios; MQTT; IoT; IoT-protokoll; evaluering; lämplighet; scenarios; MQTT;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) är det överläggande området i denna rapport. IoT är ett väldigt intressant I nuläget och är snabbt växande. IoT kan beskrivas som ett nätverk av kommunicerande enheter som delar information och automatiserar eller försimplar uppgifter och därav ökar effektivitet och säkerhet. LÄS MER