Sökning: "Latifa Nimberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Latifa Nimberger.

  1. 1. Kemi i International Baccalaureate programmet. : En jämförelse med den svenska skolans kemi.

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Latifa Nimberger; [2018]
    Nyckelord :International Baccalaureate; naturvetenskap; organisk kemi; jämförelse; utbildningsfilosofi;

    Sammanfattning : Kemi är ett ämne som anses av många vara svårt. Syftet med det här arbetet är att få en fördjupad inblick i hur kemi skiljer sig mellan IB-programmet och naturvetenskapliga programmet. Metoden som används är en litteraturanalys av ämnesplan och läromedel. LÄS MER