Sökning: "Latin America"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Latin America.

 1. 1. Vem har ansvar för de mänskliga rättigheterna? - En kvalitativ studie av ansvar hos statliga och icke-statliga aktörer inom utvinningsindustrin i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erika Theil; [2020-11-11]
  Nyckelord :Human Rights; Responsibility; Transnational Corporations; Non-State Actors; Civil Society; Capacity; Corporate Social Responsibility; Human Rights Defenders;

  Sammanfattning : As a result of the globalization, the power and influence of multinational corporations have increased significantly in recent years. The presence of these corporations can have a major impact on the communities in which they operate. Many of the disagreements connected to these multinational corporations are connected to the extractive industry. LÄS MER

 2. 2. POPULISM AND POLITICIZATION OF THE BUREACRACY An empirical analysis of the effect of populist rule in Europe and Latin America

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hammarén; [2020-07-03]
  Nyckelord :populism; bureaucracy; politicization;

  Sammanfattning : Do populist rule lead to more politicization? As populists have had electoral success in many countries in recent years, populism has received much attention both in the public debate an in political science. One aspect of the concept, how populists act once in power and how they relate to the state bureaucracy has however, so far, received only little attention. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER

 4. 4. What is farm animal welfare? : a study of animal-based food consumers’ perceptions inMexico using the ZMET tool

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cristel Alejandra Capetillo Hernandez; [2020]
  Nyckelord :animal-based; consumers; farm animal welfare; food; laddering; means-end chain; mental model; perceptions; personal values; ZMET;

  Sammanfattning : Authors stress that farm animal welfare (FAW) has become a mainstream contemporary societal demand worldwide, resulting in research conducted with FAW. The most popular type of research are surveys that analyse consumers’ attitudes towards FAW, yet, these are limited geographically to the European Union, the United States, and Canada. LÄS MER

 5. 5. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Sammanfattning : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. LÄS MER